Grup d’ajuda mútua

Un grup d’ajuda mútua o GAM, és un grup de persones que es reuneixen per compartir un problema de salut física, psicològica, o una situació social de risc, per tal de donar-se suport mutu i compartir informació de cara a aconseguir canvis personals i / o socials.

Els grups d’ajuda mútua emfatitzen la interacció personal i l’assumpció individual de responsabilitats per part dels seus membres.

Solen proporcionar ajuda material o emocional i promouen uns valors a través dels quals els seus membres poden reforçar la identitat personal.

Hi ha una gran varietat de grups d’ajuda mútua. Poden estar constituïts tant per les persones afectades per una malaltia o problema com per als seus familiars o cuidadors.

El GAM Ictus-Premia, aposta per potenciar la neuroplasticitat, la capacitat del cervell de reciclar-se, es tingui l’edat que es tingui. Aquesta aposta suposa, un plantejament de participació activa positiva, basat en l’autonomia personal i l’autogestió comunitària.

No exclou la participació i assessorament professional, que pot ser permanent, eventual, puntual o totalment absent, depenent de la tipologia de la problemàtica tractada i de les característiques dels membres integrants.

Cal assenyalar però, que l’absència de direcció professional promou la responsabilitat individual i grupal, facilitant l’assumpció d’un rol més actiu i autònom dels individus.

Emfatitzem però, que sobre tot en l’aplicació de la neuroplasticitat, la participació activa de les persones afectades és fonamental, com la forma més eficaç per “reciclar”, mitjançant l’aprenentatge, el seu cervell