Nueva terapia con células madre para tractar el ictus

descarregar:

https://secuvita.es/nueva-terapia-celulas-madre-tratar-ictus/

*************

Sobreviure i recuperació després d’un ictus

descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/sobreviurerecuperacioictus.pdf

*************

Set passos per a la recuperació postictus

descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/setpassospostictus.pdf

*************

Metodologies expertes per la recuperació postictus

descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/metodologiesexpertespostictus.pdf

*************

 Què cal fer? (cartell)

descarregar:

http://www.neuropremia.net/cartells/quecalfer.pdf