Plantejaments

Guió – enquesta

descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/guio.pdf

*************

Dossier Grup d’Ajuda Mútua ICTUS-PREMIÀ

descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/ictuspremia.pdf

*************

Neuroplasticitat

En el tractament postictus i en l’envelliment

http://www.ictuspremia.org/arxius/neuroplasticitat.pdf

*************

Model Català Postictus – Proposta

descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/modelcatalapostictus.pdf

*************

Divulgació de la Neuroplasticitat

Descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/divulgacioneuroplasticitat.pdf

*************

Envelliment actiu

descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/envellimentactiu.pdf

*************

Reflexions postictus

descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/reflexionspostictus.pdf

*************

Repte postictus

descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/reptepostictus.pdf

*************

Què és el DesignThinking

descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/queesdesignthinking.pdf

*************

Cartell de divulgació del grup d’Ajuda Mútua ICTUS-PREMIÀ

descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/cartellictuspremia.pdf

 *************

Tríptic de divulgació del grup ICTUS-PREMIÀ

descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/IctusTriptic.pdf

 

*************

Plantejant el futur

descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/plantejantelfutur.pdf

 *************

Síntesis proposta tractament postictus

descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/sintesistractpostictus.pdf

 *************

Crida a participar en el tractament postictus

descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/cridaparticipacio.pdf

*************