Plantejaments

Dossier ICTUS-PREMIÀ

Descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/ictuspremia.pdf

*************

Proposta Xarxa Neuro-Premià

Tractament postictus i envelliment actiu

Descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/propostaxarxaneuropremia.pdf

*************

Sintesis Espai Comunitari de Salut

Descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/sintesisespaisalut.pdf

*************

Model Català Postictus – Proposta

Descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/modelcatalapostictus.pdf

*************

Vida als Anys – Envelliment Actiu

Dscarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/vidalasanys.pdf

***********

Experiència pilot d’àmbit local

Descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/experienciapilot.pdf

***********

Reflexions postictus

Descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/reflexionspostictus.pdf

*************

Repte postictus

Dscarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/reptepostictus.pdf

*************

Què és el DesignThinking

Descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/queesdesignthinking.pdf

*************

Cartell Ictus-Premià

Descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/cartellictuspremia.pdf

 *************

Tríptic  Ictus-Premià

Descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/IctusTriptic.pdf 

*************

Plantejant el futur

Descarregar:

http://www.ictuspremia.org/arxius/plantejantelfutur.pdf

*************

Neuroplasticitat i Epigenètica

Descarregar:

http://www.neuropremia.net/arxius/neuroepigenetica.pdf

*************

Missió de Neuro Premià

Descarregar:

http://www.neuropremia.net/arxius/missioneuropremia.pdf

*************

Proposta superació trauma postictus

Descarregar:

http://www.neuropremia.net/arxius/traumapostictus.pdf

*************