Seqüeles

Les conseqüències derivades d’un ictus dependran de la localització de la lesió i de la seva extensió.

Hemisferi dret

Un ictus a l’hemisferi dret sovint ocasiona paràlisi del costat esquerre del cos (hemiplegia esquerra). A més, poden aparèixer:

Problemes en la percepció de l’espai.

Negligència esquerra: els objectes i persones que estiguin a la banda esquerra del pacient s’ignoren.

Desconeixement o no reconeixement de les seqüeles.

Hemisferi esquerre,

Un ictus a l’hemisferi esquerre, generalment ocasiona paràlisi del costat dret del cos (hemiplegia dreta) i diverses alteracions del llenguatge que coneixem genèricament amb el terme afàsia.

Zona central

Quan l’ictus es localitza a la zona del cerebel ocasionarà problemes de descoordinació, desequilibri, mareig, nàusees i vòmits.

Tronc de l’encèfal

Els ictus que es localitzen en el tronc de l’encèfal són els que poden arribar a ser més greus.

En aquesta zona se situa el control de totes les funcions involuntàries com la respiració, el batec cardíac, la pressió arterial, etc.

A més també controla funcions com la deglució, la parla, l’audició o els moviments oculars.

A tot això s’afegeix que les vies que transporten la informació des dels hemisferis cerebrals passen pel tronc de l’encèfal cap a les extremitats, de manera que la seva lesió també condiciona una paràlisi d’un o dels dos hemicossos.

Tractament de neurorehabilitació 

Segons demostren els estudis científics,  en qualsevol dels anteriors casos, com més precoçment s’iniciï un tractament de neurorehabilitació adequat per un equip multidisciplinari expert, millors seran els resultats funcionals a llarg termini.