Suggeriments

Suggeriment per a la creació d’una xarxa de centres de telerehabilitació neurocognitiva

Aquest suggeriment, neix des de la perspectiva dels Membres d ‘ un grup d’ajuda mútua, de familiars i persones afectades per un ictus.

Entenem que el “Codi Ictus” per al tractament agut de l’ictus, suposa un gran avanç en la seva fase inicial, que no exclou, passats uns anys, l’existència de seqüeles post-ictus, que hauríen de ser tingudes en compte i degudament tractades, per aconseguir la seva curació.

El grup d’ajuda mútua ICTUS-PREMIÀ, neix sobretot, per intentar desenvolupar l’assignatura pendent de tractaments moderns post-ictus, mitjançant la participació activa de les pròpies persones afectades.

Des d’aquest plantejament, com a pacients i no com a professionals acceptem plenament la neuroplasticitat, com la capacitat del cervell per “reciclar-se”, és tingüi l’edat que és tingüi.

Com a consequència d’aquesta acceptació, apostem sobretot pèls principis bàsics del Mètode Perfetti i d’altres, amb els Seves aplicacions, mitjançant pràctiques en el propi domicili de telerehabilitació neurocognitiva.

Per tot això, veuríem amb bons ulls la creació d’una xarxa distribuïda, formada per nodes de centres de rehabilitació interrelacionats, que tinguin com a objectiu recollir i intercanviar les experiències més reeixides, sobre diferents aplicacions puntuals emprades en la telerehabilitació.

Estimem que podria suposar la creació d’un procés d’atenció personal, de feed back que contemplis:

  1. Avaluació
  2. Diagnòstic
  3. Tractament
  4. Seguiment

Fins a aconseguir l’eradicació de les seqüeles post-ictus.

Considerem convenient, reproduir el contingut de la nostra concepció d’un grup d’ajuda mútua, exposat a la nostra pàgina web www.ictuspremia.org .

“Un grup d’ajuda mútua o GAM, és un grup de persones que és reuneixen per compartir un problema de salut física, psicològica, o una situaciò social de ris risc, per tal de donar-se suport mutu i compartir informació de cara a aconseguir canvis personals i / o socials.

Els grups d’ajuda mútua emfatitzen la Interacció personal il ‘assumpció individual de responsabilitats per part dels Seus Membres.

Solen proporcionar ajuda material o emocional i promouen uns valors a través dels quals a els Seus Membres podin reforçar la identitat personal.

Hi ha una gran varietat de grups d’ajuda mútua. Poden estar constituïts Tant per les persones afectades per 1 Malaltia o problema com para los Seus familiars o cuidadors.

El GAM Ictus-Premia, a posta per potenciar la neuroplasticitat, la Capacitat del cervell de reciclar-se, és tingüi l’edat que és tingüi. Aquesta aposta suposa un clar plantejament de participació activa positiva, basat en l’autonomia personal i l ‘autogestió comunitària.

No exclou la participació i assessorament professional, que podria ser permanent, eventual, puntual o totalment absent, depenent de la tipologia de la problemàtica tractada i de les caràcterístiques dels membres Integrants.

Cal assenyalar però, a que l’absència de direcció professional promou la responsabilitat individual i grupal, facilitant l’assumpció d’un paper més actiu i autònom dels individus.

Emfatitzem però, que sobre tot en l’aplicació de la neuroplasticitat, la participació activa de les persones afectades és fonamental, com la forma més eficaç per “reciclar”, mitjançant l’aprenentatge, el seu cervell “.

Concloem sol·licitant, si això és possible, tenir accés a les experiències sobre tractaments post-ictus, que puguin ser d’interès per al nostre grup d’ajuda mútua Ictus-Premià.

Estimem el contingut d’aquest escrit, com un simple suggeriment, nascut fora de l’àmbit professional, per intentar solucionar un problema no resolt, que afecta a masses persones, per no ser tingut en compte.

Documents en format .pdf per descarregar:

La telerehabilitació en el grup d’Ajuda Mútua ICTUS-PREMIÀ

http://www.ictuspremia.org/arxius/telerehabilitacio.pdf

Proposta suggeriment creació Xarxa de Centres de TeleRehabilitació Neurocognitiva

http://www.ictuspremia.org/arxius/propostaconsellera.pdf

http://www.ictuspremia.org/arxius/xarxapost-ictus.pdf

*************

Esquema proposta del desenvolupament del grup ICTUS-PREMIÀ, aplicant la metodología de DesignThinking

Descarregar document “DesignThinking.pdf”